Google mainonta | Näin aloitat mainostamisen Googlessa

5.9.2023

Mitä Google mainonta käytännössä tarkoittaa?

Google mainonta, jota kutsutaan myös Google Adsiksi tai Google AdWordsiksi, on verkossa tapahtuva mainonnan muoto. Tämä mainonta mahdollistaa mainosten näyttämisen useissa eri yhteyksissä, kuten Googlen hakutuloksissa, YouTube-videoissa, mobiilisovelluksissa ja Googlen laajassa kumppaniverkostossa olevilla verkkosivustoilla. Google mainonta perustuu siihen, että mainokset kohdistetaan esimerkiksi käyttäjille, jotka tekevät hakuja tietyillä avainsanoilla, mikä liittyy yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.

 

1. Google mainonnan perusteet

1.1 Mitä etua on Google mainonnalla?

Yksi Google mainonnan keskeisistä eduista on se, että mainokset näkyvät käyttäjille juuri silloin, kun nämä ovat aktiivisesti etsimässä verkosta  tietoa esimerkiksi yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Tämä tarkoittaa, että mainokset tavoittavat kohdeyleisön, joka on jo valmiiksi kiinnostunut juuri siitä, mitä yritykselläsi on tarjota. Tämä tekee Google mainonnasta tehokkaan tavan saavuttaa potentiaalisia asiakkaita ja sen avulla yrityksestä tietoa etsivät asiakkaat voidaan ohjata verkkosivustolle. Verkkosivustolle ohjattuaan asiakkaille voidaan tarjota tietoa yrityksestä, sen palveluista tai tuotteista ja saada heidät ottamaan yhteyttä tai ostamaan yrityksen tuote tai palvelu. Näitä toimintoja on myös mahdollista seurata, jolloin mainonnan tehokkuutta pystytään seuraamaan ja sen suoriutumista parantamaan.

 

1.2 Mitä eri Google mainonnan muotoja on?

Google mainonta tarjoaa useita erilaisia mainosmuotoja, joilla kaikilla on erilainen tarkoitus ja joista on mahdollista valita yritykselle parhaiten sopiva vaihtoehto. Tässä luvussa tarkastelemme joitakin keskeisiä Google mainonnan muotoja ja niiden ominaisuuksia:

1. Hakusanamainonta SEM (Search Engine Marketing)

Hakusanamainonta on yksi yleisimmistä Google mainonnan muodoista. Se näyttää mainoksia Googlen hakutulossivuilla, kun käyttäjät tekevät hakuja tietyillä avainsanoilla. Mainokset ovat yleensä tekstipohjaisia ja ne näytetään hakutulosten ylä- ja alaosassa sekä sivun oikeassa reunassa.

Tämä mainosmuoto on erittäin kohdennettu, koska mainokset näkyvät vain, kun käyttäjä etsii tiettyjä sanoja tai lauseita, jotka liittyvät tuotteisiisi tai palveluihisi. Tämä mainosmuoto on yleisimmin käytössä oleva ja ehkä se tunnistettavin mainosmuoto. Se sopii parhaiten yrityksille, jotka haluavat mainonnalta konkreettisia tuloksia, kuten kasvattaa myyntiä ja yhteydenottojen määrää. Lue täältä lisää hakusanamainonnasta.

2. Display mainonta (Display Advertising)

Display mainonta on visuaalinen mainosmuoto, joka näyttää kuvia, videoita tai grafiikkaa Googlen laajaan kumppaniverkostoon kuuluvilla verkkosivustoilla. Näitä mainoksia voidaan kohdentaa demografisten tietojen, käyttäjien kiinnostusten ja verkkokäyttäytymisen perusteella.

Display-mainonta soveltuu erinomaisesti brändin tunnettuuden lisäämiseen ja visuaalisen mainonnan käyttöön.

3. Videomainonta (Video Advertising)

Videomainonta keskittyy mainostamiseen YouTube-videopalvelussa, joka on osa Googlea. Mainokset voivat olla lyhyitä mainosvideoita, jotka näytetään ennen, aikana tai jälkeen käyttäjän katsoman videon. Videomainoksia  voi kohdentaa käyttäjien kiinnostuksen, demografisten tietojen ja katseluhistorian perusteella.

4. Shopping mainonta (Shopping Advertising)

Shopping mainonta on suunniteltu erityisesti verkkokaupoille. Se näyttää tuotteidesi kuvia, hintoja ja muita tietoja Google-hakutulossivuilla, kun käyttäjät etsivät tiettyjä tuotteita. Tämä mahdollistaa käyttäjien vertailemisen eri vaihtoehtojen välillä suoraan hakutulosten joukossa. Shopping mainosten avulla voidaan helposti muuntaa kaikki verkkokaupan tuotteet mainoksiksi ja näyttää niitä dynaamisesti potentiaalisille asiakkaille. Siten jokaisesta tuotteesta ei tarvitse erikseen tehdä mainoksia, vaan tämä Googlen mainosmuoto tekee sen automaattisesti.

5. App-mainonta (App Advertising)

App-mainonta keskittyy mobiilisovellusten mainostamiseen Google Play Kaupassa. Voit näyttää mainoksia, jotka ohjaavat käyttäjiä lataamaan tai vuorovaikuttamaan sovelluksesi kanssa. Mainokset voivat näkyä hakutulossivuilla tai muissa Google sovelluksissa. Tämä mainosmuoto tulee yleensä laajennettuna ominaisuutena esimerkiksi hakusanamainontaan, jolloin Googlen mainokset laajenevat näkymään myös erilaisissa mobiilisovelluksissa.

 

1.3 Miksi Google mainonta on tärkeää yrityksellesi?

Google mainonnalla on monia merkittäviä etuja yrityksille. Se tarjoaa erittäin tehokkaan keinon kasvattaa verkkonäkyvyyttä ja houkuttelee kohdennettujen mainosten avulla uusia asiakkaita. Kun käyttäjät etsivät verkosta tietoa tai etsivät tuotteita, Googlen mainokset voivat ohjata heidät suoraan yrityksesi verkkosivustolle.

Google Ads tarjoaa tarkan kohdentamisen mahdollisuuden, mikä tarkoittaa, että voit näyttää mainoksiasi juuri niille ihmisille, jotka todennäköisimmin tekevät ostoksia, ottavat yhteyttä yritykseesi, tai etsivät aktiivisesti tietoa yritykseesi tai esimerkiksi sen palveluihin liittyen. Tämä säästää aikaa ja rahaa verrattuna perinteiseen mainontaan.

Google mainonta on myös mitattavissa ja analysoitavissa, mikä mahdollistaa kampanjoiden jatkuvan optimoinnin parempien tulosten saavuttamiseksi. Voit seurata mainosten suorituskykyä ja tehdä tarvittavia muutoksia reaaliajassa. Tämä mahdollistaa mainosten parantamisen ja varmistaa, että mainosbudjettisi käytetään tehokkaasti liiketoimintasi hyväksi.

 

Tarvitsetko apua Google mainonnassa?

Teemme laadukasta Google mainontaan alkaen vain 99 € kuukaudessa. Valmiit Google mainonnan paketit tarjoavat erinomaiset vaihtoehdot yrityksesi mainonnan tueksi. Ne sopivat sekä pienille että suuremmillekin yrityksille ja verkkokaupoille. Katso ja tutustu!

 

2. Google mainonnan käyttöönotto

2.1 Miten Google Ads -tili luodaan ja määritetään?

Aloittaaksesi Google mainonnan tarvitset ensin Google Ads -tilin. Tämä tili toimii hallintakeskuksena kaikille mainoskampanjoillesi. Voit luoda tilin Googlen verkkosivustolla. Google tarjoaa ohjeet tilin luomiseksi ja voit täydentää tilille tarvittavat tiedot yrityksestäsi ja mainostavoitteistasi. Google pyrkii ensin aloittamaan mainoksesi helpoilla “aloittelijoiden kampanjoilla”, jotka ovat helppo vaihtoehto päästä alkuun mainonnassa. Kuitenkin niistä usein puuttuvat mittarit ja ominaisuudet, joilla mainoksia voidaan kohdentaa tai analysoida tarkemmin.

Tilin luomisen jälkeen on tärkeää määrittää kaikki henkilökohtaiset ja yritystä koskevat tiedot huolellisesti. Tässä vaiheessa voit valita maksutavan, määrittää aikavyöhykkeen ja asettaa oikean kielen. Maksutavan lisääminen on pakollinen ennen mainosten näyttämisen aloittamista, sillä Google veloittaa mainosten näyttämiseen koituvat kulut automaattisesti. Lisäksi voit määrittää, kuka tiimistäsi tai kumppaneistasi saa pääsyn ja oikeudet tiliin. Google saattaa myös heti alussa pyytää sinua vahvistamaan sekä sinun että yrityksen tiedot oikeiksi. Silloin sinun tulee lähettää Googlelle tarvittavat dokumentit, joilla saat vahvistettua sekä itsesi että yrityksesi.

 

2.2 Miten luodaan Google mainonnan kampanjat, mainosryhmät ja avainsanat?

Kampanjat ovat Google mainonnan perusrakennuspalikoita. Voit luoda erilaisia kampanjoita eri tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi voit luoda kampanjoita brändin tunnettuuden lisäämiseksi, verkkosivustoliikenteen kasvattamiseksi tai tuoteostojen edistämiseksi. Kampanjan muodon valinnassa valitaan myös, millaisia mainoksia näytetään ja mitä mainoksilla tavoitellaan. Tästä puhuttiin aikaisemmin luvussa 1.2.

Google tarjoaa melko yksityiskohtaiset ohjeet kampanjan luomiseksi. Heti alussa voit valita kampanjan tavoitteen, budjetin, määrittää kohderyhmän ja tarkemmat asetukset kampanjalle. Kampanjan asetuksia, kuten budjettia voi muuttaa myös myöhemmin.

Kun kampanja on luotu, se jaetaan edelleen mainosryhmiin ja avainsanoihin. Mainosryhmät määrittelevät mainoksille näytettävän kohderyhmän esimerkiksi avainsanojen tai demografisten tekijöiden mukaan. Esimerkiksi verkkokauppa voi luoda erilliset mainosryhmät eri tuotekategorioilleen. Avainsanat puolestaan ovat ne sanat tai lauseet, jotka käyttäjät kirjoittavat Googleen, ja joiden avulla mainoksia näytetään Googlen hakutuloksissa. Oikeiden avainsanojen valitseminen on keskeinen osa kampanjan tehokkuutta ja kohdentamista, tämä vaihe on siis tärkeä mainonnan onnistumisen kannalta. Avainsanatutkimus on tärkeässä roolissa oikeiden avainsanojen valinnassa.

 

2.3 Millaisia erilaisia mainoksia Google mainonnassa voidaan näyttää?

Google mainonnassa on käytettävissä erilaisia mainosmuotoja, ja valinta riippuu tavoitteistasi ja kohdeyleisöstäsi. Yleisimmät mainosmuodot ovat tekstimainokset, kuvamainokset, video-mainokset ja ostosmainokset.

  • Tekstimainokset ovat yksinkertaisia mainoksia, jotka näkyvät hakutulossivuilla ja koostuvat otsikosta, näyttö-URL:stä ja kuvailevasta tekstistä. Ne sopivat hyvin tiedon jakamiseen ja liikenteen ohjaamiseen verkkosivustollesi.
  • Kuvamainokset ovat visuaalisia mainoksia, jotka näytetään Googlen kumppaniverkostoon kuuluvilla sivustoilla. Ne ovat erinomaisia brändin tunnettuuden lisäämiseen ja visuaalisen mainonnan hyödyntämiseen.
  • Video-mainokset ovat mainoksia, jotka näytetään YouTube-videoiden yhteydessä. Voit käyttää niitä tarinankerrontaan ja tuotteesi tai palvelusi esittelyyn.
  • Ostosmainokset ovat tarkoitettu verkkokaupoille ja ne näkyvät, kun käyttäjät tekevät hakuja tiettyjä tuotteita koskien. Ne sisältävät tuotekuvia, hintoja ja muita tietoja, jotka auttavat käyttäjiä tekemään ostopäätöksiä.

Valitse mainosmuodot huolellisesti, sillä ne vaikuttavat siihen, miten mainoksesi näkyvät ja miten ne sopivat kohdeyleisöösi. Jokainen mainosmuoto tarjoaa omanlaisensa mahdollisuudet ja haasteet, joten strategian harkitseminen on olennaista.

Yleisin mainosmuoto on tekstimainos, jossa Googlen mainokset näkyvät tekstinä. Mainosmuodon valinta riippuu myös paljolti siitä, millainen kampanja ja kampanjan tavoite on aikaisemmin valittu. Esimerkiksi jos kampanjaksi on valittu Shopping-kampanja, silloin Google näyttää pääasiassa ostosmainoksia liittyen verkkokaupan tuotteisiin.

 

3. Google mainonnan optimointi ja seuranta

3.1 Kuinka parantaa Googlen mainoskampanjoiden suorituskykyä?

Mainoskampanjoiden, mainosten ja avainsanojen suorituskyvyn optimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii huolellista tarkkailua ja säätöjä. Ensimmäinen askel kohti parempaa suorituskykyä on avainsanojen optimointi. Tarkastele säännöllisesti avainsanalistoja ja poista ne, jotka eivät tuota haluttuja tuloksia. Samalla voit lisätä tai korvata avainsanoja, jotka vaikuttavat olevan tehokkaita. On turhaa pitää käytössä sellaisia avainsanoja, jotka eivät ole yrityksesi kannalta olennaisia tai eivät tuota tuloksia.

Mainosten tekstit ovat toinen keskeinen tekijä. Kokeile erilaisia mainosotsikoita ja kuvailevia tekstejä. A/B-testaaminen, eli kahden tai useamman mainosversion vertaaminen, auttaa selvittämään, mikä toimii parhaiten. Testaa erilaisia tarjouksia ja kutsutoimintakehotteita (CTA) houkutellaksesi käyttäjiä toimimaan ja klikkaamaan esimerkiksi lukemaan lisää aiheesta. On hyvä olla samanaikaisesti ainakin kaksi erilaista mainosta, jotta mainosten tehokkuuden vertailu keskenään on mahdollista.

Budjetin hallinnassa pyri keskittämään budjettisi tehokkaimpiin kampanjoihin ja mainosryhmiin. Tarkkaile budjettien kulutusta ja sijoita enemmän varoja kampanjoihin, jotka tuottavat hyviä tuloksia, samalla kun pienennät resursseja niissä, jotka eivät toimi optimaalisesti. Kannattaa myös harkita sellaisten kampanjoiden keskeyttämistä, jotka eivät toimi.

 

3.2 Mitä tarkoitetaan Google mainonnan konversioseurannalla ja mittareilla?

Konversioseuranta on olennainen osa Google mainontaa. Sen avulla voit mitata, kuinka hyvin mainokset tuottavat toivottuja tuloksi. Yksinkertaista konversioseutantaa on mahdollista tehdä suoraan Google Adsin kautta. Tarkempaa ja ammattimaisempaa seurantaa varten käytössä tulee olla Google Analytics ja Tag Manager. Konversioita mitatakseen tulee asentaa seurantakoodi verkkosivustollesi, jotta voit seurata tärkeitä toimintoja, kuten ostoksia, yhteydenottoja ja lomakkeiden täyttämisiä. Konversiomittarit kertovat, miten mainoksesi suoriutuvat ja mihin toimenpiteisiin käyttäjät ryhtyvät. Eli pystyt seuraamaan esimerkiksi montako yhteydenottoa olet saanut tietystä Google mainonnan kampanjasta, mainoksesta tai avainsanasta. Näiden tietojen perusteella pystyt sitten tekemään päätöksiä Google mainonnan tulosten parantamiseksi.

Lisäksi tarkkaile muita tärkeitä mittareita, kuten klikkausprosenttia (CTR), mainoksen sijoittelua ja mainoksenäytön osuutta. Näiden mittareiden ymmärtäminen auttaa sinua tunnistamaan pullonkaulat ja mahdollisuudet mainoskampanjoidesi suorituksessa.

 

3.3 Mitä tarkoittaa Google mainonnan A/B-testaus ja jatkuva optimointi?

A/B-testaus on tehokas tapa vertailla erilaisia mainosversioita keskenään. Luo kaksi tai useampi mainosversio, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi otsikoissa, kuvissa tai CTA:ssa, ja testaa niitä samassa mainosryhmässä. Analysoi tulokset ja ota käyttöön parhaiten suoriutuva versio. Tämä jatkuva testausprosessi auttaa optimoimaan mainokset ja parantamaan niiden tehokkuutta ajan mittaan.

Jatkuva optimointi on avain menestykseen Google mainonnassa. Seuranta ja analyysi ovat jatkuvaa työtä, ja tulosten perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia mainoskampanjoihisi. Pitää olla myös valmis mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kilpailutilanteeseen. Kun mainontaa optimoidaan jatkuvasti tasaisin väliajoin, voidaan varmistaa, että se tuottaa parhaat mahdolliset tulokset ja tukee liiketoimintasi kasvua pitkällä aikavälillä.

 

Tarvitsetko apua Google mainonnassa?

Teemme laadukasta Google mainontaan alkaen vain 99 € kuukaudessa. Valmiit Google mainonnan paketit tarjoavat erinomaiset vaihtoehdot yrityksesi mainonnan tueksi. Ne sopivat sekä pienille että suuremmillekin yrityksille ja verkkokaupoille. Katso ja tutustu!

 

4. Google mainonnan vaikutus liiketoimintaan

4.1 Miten seuraan Google mainonnan tehokkuutta?

Google-mainonnan vaikutusten seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden näkökulmasta kampanjoiden aikana. Konversioseurantaa ja mittareita hyödynnetään mainonnan tuoton arvioimiseksi, ja tuloksia säännöllisesti analysoidaan vertaamalla niitä asetettuihin tavoitteisiin. Tällä tavoin mahdollistetaan tarvittavien säätöjen tekeminen kampanjoihin ja varmistetaan, että ne tukevat liiketoiminnan kasvua.

Google-mainonnan vaikutusten seuranta on keskeinen osa tehokasta mainonnan hallintaa, ja se tarjoaa arvokasta tietoa mainosten suorituskyvystä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan. Aktiivisissa kampanjoissa kannattaa seurata tarkasti esimerkiksi seuraavia tekijöitä:

Liiketoiminnan kasvu: myynnin kasvua, verkkosivuston liikenteen lisääntymistä ja asiakaskontaktien määrän kasvua tulisi seurata. Konversioseurannan avulla tämän seuraaminen on yleensä melko helppoa ja yksinkertaista. Seuraamisen helppous riippuu paljon yrityksen toimialasta ja siitä, miten kasvua halutaan seurata ja mitata.

Kannattavuus: arvioidaan mainonnan vaikutusta yrityksen kannattavuuteen tarkkailemalla mainoskustannusten ja saadun liikevaihdon välistä suhdetta. Kannattaa hyödyntää ROI- (Return on Investment) ja CPA- (Cost per Acquisition) mittareita, jotta voi saada selkeän kuvan mainonnan kannattavuudesta.

Konversioseuranta: Konversioseurannan avulla voidaan mitata, kuinka hyvin mainokset ohjaavat käyttäjiä tärkeisiin toimiin, kuten ostoksiin, yhteydenottoihin tai uutiskirjeen tilauksiin. Kannattaa tarkkailla konversioprosentteja ja pyrkiä varmistamaan niiden toimivuus ajan myötä.

Tavoitteiden analysointi: saavutettuja tuloksia tulisi verrata tavoitteisiin, jotka on asetettu mainoskampanjalle. Tämä auttaa arvioimaan kampanjoiden onnistumisen ja tunnistamaan ne osa-alueet, jotka vaativat parannuksia.

A/B-testaus: Mikäli on suoritettu A/B-testejä eri mainosversioiden välillä, kannattaa pyrkiä selvittämään, mitkä mainokset toimivat parhaiten ja miksi. Siten heikkoja mainoksia voidaan parantaa ja parhaita mainoksia ylläpitää.

Kun näitä tekijöitä seurataan säännöllisesti, voi saada selkeän kuvan Google mainonnan toimivuudesta ja tehokkuudesta. Tämä tieto auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä kampanjoiden optimoimiseksi ja varmistamaan, että mainonta tukee liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta.

 

4.2 Millä eri tavoilla voi optimoida ja tehostaa Google mainontaa?

Google mainonnan menestyksen keskiössä on kampanjoiden jatkuva optimointi. Tämä merkitsee muutosten tekemistä mainoskampanjoihin niiden suorituskyvyn perusteella. Optimoinnin prosessissa kannattaa tarkastella muun muassa seuraavia keskeisiä tekijöitä:

Avainsanojen optimointi: Parhaiten suoriutuvat avainsanat tunnistetaan ja niille kohdennetaan budjettia. Samanaikaisesti heikosti suoriutuvat avainsanat poistetaan ja niiden sijaan lisätään niitä, jotka tuottavat positiivisia tuloksia.

Mainosten tekstien testaus: Eri otsikkoja ja kuvailevia tekstejä testataan, ja mainokset optimoidaan parhaiten toimivien pohjalta. Näin varmistetaan, että mainokset houkuttelevat tehokkaasti kohdeyleisöä.

Kohderyhmän hienosäätö: Kohderyhmätietoa hyödynnetään tarkemman kohdentamisen mahdollistamiseksi. Mainokset suunnataan entistä paremmin potentiaalisille asiakkaille.

Budjetin hallinta: Budjettia seurataan tarkasti varmistaen, että varat käytetään tehokkaimmin suoriutuvissa kampanjoissa ja mainosryhmissä.

Konversio-optimointi: Verkkosivuston konversioprosenttia pyritään parantamaan aktiivisesti. Pienillä sivuston muutoksilla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia konversioissa.

Reagointi muuttuviin olosuhteisiin: Kampanjoita säädellään vastaamaan markkinaolosuhteiden ja kilpailutilanteen muutoksiin. Esimerkiksi eri vuodenajat saattavat vaikuttaa mainonnan tehokkuuteen eri toimialoilla.

Säännöllinen raportointi ja analyysi: Kampanjoiden suorituskykyä seurataan säännöllisesti ja tulokset analysoidaan syvällisesti, jotta päätöksenteko perustuu tietoon ja näkemykseen.

Google-mainonnan optimointi perustuu vahvaan analyysiin ja jatkuvaan parantamiseen. Parhaiden käytäntöjen noudattaminen ja muutosten huomioiminen Google Ads -alustalla ovat keskeisiä toimia, jotta mainonta voi saavuttaa täyden potentiaalinsa ja tuottaa parhaat mahdolliset tulokset liiketoiminnalle.

 

5. Tarvitsetko apua Google mainonnan aloittamisessa?

Google mainonta on tehokas työkalu yrityksesi verkkonäkyvyyden lisäämiseen ja asiakkaiden houkuttelemiseen. Olemme kattaneet tässä oppaassa kaikki tarvittavat perusteet, jotta ymmärtäisit mitä Google mainonta on ja miten siinä pääsee alkuun.

Google mainonnassa alkuun pääseminen ei aina ole niin yksinkertaista ja helppoa. Mikäli tarvitset apua Google mainonnan kanssa, tai haluat antaa Google mainonnan ammattilaisen hoidettavaksi, voit ottaa meihin yhteyttä. Täältä voit lukea lisää, miten autamme yrityksiä Google mainonnan kanssa.

Haluatko mainoksesi ja kotisivusi näkyviin Googlessa? Ota yhtettä!

Autamme yritystäsi kaikissa hakukoneoptimointiin tai Google mainontaan liittyvissä asioissa. Meiltä saat myös nopeat ja nykyaikaiset kotisivut kaiken kokoisille yrityksille. Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

5 + 8 =

TOIMISTOMME

Vatselankatu 9
20500, Turku

Katso muut palvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme kaikkea mitä menestyvä liiketoiminta nykypäivänä vaatii: responsiiviset ja nopeat kotisivut yritykselle, luotettava kotisivujen ylläpito, nykyaikainen verkkokauppa, tuloksellinen digimarkkinointi ja monipuoliset liiketoiminnan kehityspalvelut. Tarvittaessa saat siis kaiken saman katon alta. Tarjoamme kuitenkin mielellämme apua myös pienemmissä projekteissa – yrityksesi koosta tai toimialasta riippumatta.