Ilmaiset kotisivut | Ilmaiset vs. maksetut

27.3.2023

Ovatko ilmaiset kotisivut huono vaihtoehto?

Ilmaiset kotisivut eivät ole laadukkaat, joten ilmaiset kotisivut eivät ole järkevä vaihtoehto, mikäli haluaa panostaa laatuun ja ammattimaisiin kotisivuihin. Kotisivujen tekeminen ilmaiseksi vie myös paljon aikaa. Hyvin yksinkertaisten kotisivujen teko on mahdollista ilmaiseksi, mutta ennen kuin tekee ilmaiset kotisivut, tulisi ottaa huomioon esimerkiksi sivujen laadukkuus, toimivuus sekä opetteluun kulunut aika.

Voiko rakentaa laadukkaat kotisivut ilmaiseksi? Sitä käsittelemme tässä artikkelissa.

Yrityksen kotisivut ovat yleensä yrityksen tärkein väylä tavoittaa asiakkaita verkossa. Kotisivut vaikuttavat myös suoraan potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ensivaikutelmaan yrityksestä. Jos sivusto näyttää huonolta tai ei toimi kunnolla, se voi vahingoittaa yrityksen mainetta ja vähentää asiakkaiden luottamusta yritykseen. Siksi on tärkeää investoida laadukkaaseen verkkosivustoon, joka antaa yrityksestä ammattimaisen ja luotettavan kuvan.

Vaikka ilmaisia kotisivun rakennustyökaluja on saatavilla monilla verkkosivustoilla, yrityksen kotisivujen rakentaminen ilmaiseksi ei yleensä ole suositeltavaa. Ilmaiset kotisivun rakennustyökalut usein rajoittavat yrityksen mahdollisuuksia muokata sivustoaan haluamallaan tavalla. Niissä on yleensä vähemmän ominaisuuksia, vähemmän mukautusmahdollisuuksia ja vähemmän suunnitteluvaihtoehtoja kuin maksullisissa vaihtoehdoissa. Nämä voivat edelleen rajoittaa yrityksen mahdollisuuksia rakentaa sivusto, joka vahvistaa brändiä, viestii tehokkaasti ja erottuu kilpailijoista.

Yksinkertaiset kotisivut on kuitenkin mahdollista rakentaa itse ilmaiseksi, mutta laatu riippuu valitusta järjestelmästä kotisivujen rakennukseen, valitusta ulkoasupohjasta sekä tekijän omasta osaamisesta ja ajankäytöstä ilmaisia kotisivuja rakennettaessa. Jos kotisivut haluaa lisäksi rakentaa itse ilmaiseksi WordPressillä, tulee varautua siihen, että rakentaminen vie paljon aikaa ja saattaa tuoda eteen monia haasteita, joita kokematon käyttäjä ei välttämättä osaa etukäteen ottaa huomioon. Ennen ilmaisten kotisivujen rakentamisen aloittamista kannattaakin selvittää, mitkä ovat omat resurssit ja kotisivujen ulkoasun vaatimukset. Lisäksi mikäli budjetti riittää, kannattaa ainakin harkita kotisivujen rakentamista ammattilaisella.

 

Mitä haasteita liittyy, kun tekee ilmaiset kotisivut?

Ilmaiset kotisivut ovat heikkolaatuisia

Ennen kuin kotisivuja lähtee rakentamaan itse ja mahdollisimman edullisesti, kannattaa erityisesti ottaa huomioon, minkälainen ulkoasu on itsellä toiveissa. Monesti itse rakennetuissa kotisivuissa haasteena on rakentaa ulkoasu, joka näyttää modernilta, laadukkaalta ja vielä lisäksi sopii yrityksen ilmeeseen. Kotisivujen ulkoasun laatu ei koostu ainoastaan visuaalisesta ilmeestä, vaan myös käytettävyys, käyttäjäystävällisyys, latausaika ja skaalautuvuus eri laitteilla ovat esimerkkejä tärkeistä ominaisuuksista. Kaikki nämä vaikuttavat asiakaskokemukseen, kun sivustolla vieraillaan. Siksi tulisikin varmistaa, että sivuston käyttäjäkokemus kokonaisuudessaan on onnistunut.

Itse rakennettuna kotisivujen laadukkaan ulkoasun ja onnistuneen käyttäjäkokemuksen saavuttaminen vaatii vähintäänkin WordPressin käyttämisen ja teeman rakentajan hallitsemisen lisäksi myös visuaalista silmää ja laadukkaan palvelimen. Jos tavoitteena on saada rakennettua kokonaisvaltaisesti laadukkaat ja hyvin toimivat kotisivut kohtuullisessa ajassa, vaatii tämä kuitenkin monesti vuosien kokemusta WordPressin ja erilaisten teemojen kanssa työskentelystä.

 

Ilmaiset kotisivut ovat haastavia ylläpitää

WordPress kotisivuja rakentaessa tulee ottaa huomioon palvelimen ja kotisivujen tietoturva, jotta kotisivut ovat turvalliset käyttää sekä vierailijoille että ylläpitäjälle. Kotisivujen palvelimeksi ei siis kannata valita halvinta vaihtoehtoa, koska halvat palvelimet nostavat kotisivujen kaatumisen riskiä. Ne myös hidastavat kotisivujen palauttamista takaisin ylös, kun vianmääritys ja asiakaspalvelu ovat heikkoa. Lisäksi kotisivujen tietoturvaan liittyvien asioiden opiskeluun tulisi käyttää itse enemmän aikaa, kun ammattilainen ei ole tukena.

Ilmaisia kotisivuja rakennettaessa tulee huomioida, että WordPressillä tehdyt kotisivut tulee tasaisin väliajoin päivittää uusiin versioihin, jotka sisältävät ominaisuuksien ja tietoturvan päivityksiä ja parannuksia. Päivityksiä tulee myös tehdä WordPressiin ladattuihin lisäosiin sekä teemaan. Päivitysten yhteydessä on suositeltavaa ottaa aina manuaaliset varmuuskopiot, jotta kotisivut voidaan tarvittaessa palauttaa takaisin, jos jotakin kotisivuilla hajoaa päivitysten yhteydessä. Kotisivujen ylläpitäjän tulisi myös varmistaa, että tiedossa olisi taho, josta saa tarvittaessa nopeasti apua, jos sivustolla jokin ei toimi kuten pitäisi.

 

Tarvitsetko apua kotisivujen rakentamisessa?

Yhä useampi yritys valitsee edullisen kotisivupaketin, kun tarkoituksena on rakentaa laadukkaat kotisivut ammattilaisen toimesta. Kotisivupaketit ovat erinomainen vaihtoehto yritykselle, joka haluaa kotisivut nopeasti, turvallisesti ja edullisesti. Katso ja tutustu!

 

Ilmaiset kotisivut kotisivukoneiden avulla

WordPressin sijaan kotisivut voidaan rakentaa myös kotisivukoneilla. Kotisivujen rakentaminen kotisivukoneilla onkin monesti huomattavasti helpompi ja nopeampi vaihtoehto verrattuna WordPressiin, jos haluaa rakentaa kotisivut ilmaiseksi.

Kotisivukoneita on muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joista osa on täysin ilmaisia. Huono puoli kuitenkin on, että kaikissa kotisivukoneissa ei ole välttämättä mahdollista saada oikeanlaista verkkosivuosoitetta eli domainia itselleen tai palvelu saattaa alkaa veloittaa kuukausimaksua myöhemmin, mikäli yritys tarvitsisikin lisää ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia kotisivuille.

Kotisivukoneilla sivuston muokkaus ja ominaisuudet saattavat olla varsin rajoittuneita ja parhaiten ne soveltuvatkin erittäin yksinkertaisten kotisivujen rakentamiseen. Mikäli tulevaisuudessa haluttaisiin muuttaa kotisivun ulkoasua tai jatkokehittää sivustoa, ei automatisoituun koneeseen perustuva malli tarjoa juurikaan tukea sivuston muokkaukseen liittyvissä asioissa tai muokkausten tekeminen ei välttämättä ole mahdollista lainkaan.

Lisäksi WordPressin tavoin kotisivukoneellakin sivujen rakentaminen vaatii aikaa opetteluun, miten konetta käytetään, miten asetukset toimivat ja miten sivustosta saadaan halutunlainen. Tämän lisäksi pitää tietysti myös tuottaa kotisivuille tuleva sisältö.

 

Rakentamiseen menee yllättävän paljon aikaa, kun tekee kotisivut ilmaiseksi

Itse tehtynä kotisivujen rakentamiseen voi mennä paljon aikaa. Jos kotisivujen rakentamisesta ei ole aiempaa kokemusta, voi joutua opettelemaan monia erilaisia asioita, jotta kotisivuista tulisi laadukkaat ja halutunlaiset. Varsinkin jos rakentamisessa käyttää WordPressiä, tulee lähes väkisinkin törmäämään matkan varrella erilaisiin uusiin asioihin, joita ei välttämättä etukäteen osannut ottaa huomioon. Nämä uudet asiat tulee yksitellen opetella etsimällä tietoa netistä, joka vie yllättävän paljon aikaa. Esimerkiksi kotisivun valikon muokkaaminen tai kotisivujen sisällön skaalaus ja optimointi mobiiliin sopivaksi on monesti vaikeampaa kuin luulisi.

Erityisen haastavia ovat tilanteet, joissa yllättävään ongelmaan ei löydy nopeasti ratkaisua, vaan ongelman kanssa joutuu kamppailemaan tunteja päästäkseen eteenpäin. Pahimmassa tapauksessa tämä ongelma voi estää myös muiden asioiden etenemisen. Tässä kohtaa voi joutua turvautumaan ammattilaisen apuun, mutta välttämättä aina ammattilaisenkaan palkkaaminen ei ole enää järkevää, jos kotisivut on alusta asti lähdetty rakentamaan WordPressin ilmaisteemoja ja halpoja rakentajia käyttäen, joista ei löydy riittäviä asetuksia ja toiminnallisuuksia.

WordPressillä ilmaista kotisivua rakennettaessa on hyvä myös huomioida teeman valinta. Mikäli päätyy valitsemaan edullisen ilmaisteeman, jäävät ominaisuudet ja asetukset yleensä melko rajoittuneiksi. Tämä taas vaikuttaa edelleen verkkosivujen lopulliseen ulkoasuun ja kotisivujen viimeistely voi viedä helpostikin tunteja ylimääräistä työaikaa. Eli vaikka haluaisit tehdä vielä joitain ulkonäöllisiä muutoksia, et välttämättä pysty siihen, sillä ilmainen teema ei mahdollista tarvittavia toiminnallisuuksia.

Itse varsinaisen kotisivujen rakentamisvaiheen lisäksi kokonaisuuteen liittyy myös muita pakollisesti opeteltavia asioita, kuten palvelimen ja domainin ostaminen, WordPressin asennus palvelimelle, WordPressin käyttö ja muokkaus sekä oikeanlaisen teeman valinta ja käyttäminen. Tämän kaiken jälkeen pitää lisätä kotisivuille tarvittavat toiminnallisuudet, mobiili- ja hakukoneoptimoitava kotisivut sekä tarvittaessa lisätä analytiikka kotisivuille. Myös välimuistien ja GDPR-toiminnallisuuksien lisäämisestä tulee huolehtia. Luonnollisesti ei myöskään saa unohtaa kotisivuille tulevaa itse sisältöä: logo, kuvat, tekstit, otsikot ja linkit sekä muut visuaaliset ilmeet.

Tässä kohtaa kannattaakin tarkkaan miettiä, onko säästäminen kotisivuissa kaiken opetteluun käytettävän ajan arvoista.

 

Mitä hyviä puolia liittyy kotisivujen tekoon ilmaiseksi?

 

Saako kustannussäästöjä, kun tekee kotisivut ilmaiseksi?

Ilmaisten kotisivujen paras puoli on pienemmät kustannukset, jolloin alkuun voi päästä lähes tai täysin ilmaiseksi. Esimerkiksi WordPress mahdollistaa yksinkertaisten kotisivujen toteutuksen edullisesti, jos sinulla on valmiina domain, palvelin ja tarvittava tietämys verkkoteknologioista. Rakentamalla kotisivut ilmaiseksi, yritys voi säästää huomattavasti rahaa verrattuna maksullisiin vaihtoehtoihin. Tämä voi olla järkevää aloitteleville yrityksille, joilla ei välttämättä ole paljon varoja käytettävissä. Myöhemmin toiminnan kasvaessa tai tarpeen lisääntyessä voi sitten palkata ammattilaisen rakentamaan kotisivut.

 

Onko käyttöönotto helppoa, kun ajattelee rakentaa ilmaiset kotisivut?

Ilmaisilla kotisivualustoilla on yleensä valmiita malleja, joiden avulla yritys voi suhteellisen helposti rakentaa yksinkertaiset käyntikorttiverkkosivut, joilla voi päästä alkuun. Voit itse lisätä uusia sivuja, päivittää sisältöä ja muokata verkkosivuston ulkoasua. Yksinkertaiset kotisivut saa siis pystyyn ennen kuin ilmaisten kotisivukoneiden, ilmaisten teemojen tai muiden ilmaisten rakennustyökalujen muokkaus- ja kehitysrajoitukset tulevat vastaan. Jos kotisivuilla on vain vähäinen merkitys yrityksen toiminnan kannalta, voi kotisivujen hankkiminen ilmaiseksi olla järkevä vaihtoehto.

 

Tarvitsetko apua kotisivujen rakentamisessa?

Yhä useampi yritys valitsee edullisen kotisivupaketin, kun tarkoituksena on rakentaa laadukkaat kotisivut ammattilaisen toimesta. Kotisivupaketit ovat erinomainen vaihtoehto yritykselle, joka haluaa kotisivut nopeasti, turvallisesti ja edullisesti. Katso ja tutustu!

 

Kannattaako rakentaa ilmaiset kotisivut?

Vaikka ilmaiset kotisivun rakennustyökalut voivat näyttää houkuttelevilta vaihtoehdoilta yrityksille, tarjoavat ammattilaisen toteuttamat kotisivut paremman laadun, mukautusmahdollisuudet ja tietoturvan sekä tuen kotisivujen kehittämiseen. Ilmaiset kotisivut voivat olla järkevä vaihtoehto, jos kotisivujen merkitys on vähäinen, kotisivujen opetteluun on varattu riittävästi aikaa tai kotisivujen tekeminen itse on budjetille ainoa vaihtoehto. Toki on myös hyvä muistaa, että ilmaisissakin kotisivuissa saattaa olla kustannuksia kuten esimerkiksi domain, palvelin tai kotisivupalveluiden kuukausittaiset veloitukset lisäominaisuuksista. Suurimmassa osassa tapauksista onkin siis järkevämpää jättää kotisivujen rakennus ammattilaiselle.

 

Edullinen kotisivupaketti erinomainen vaihtoehto

Jos harkitset yksinkertaisten kotisivujen rakentamista itse, mutta mietit vielä aikasi riittämistä kaiken uuden opetteluun, voisi Foorlyn tarjoamat valmiit kotisivupaketit olla sinulle sopiva ratkaisu. Olemme rakentaneet valmiiksi useita erilaisia ulkoasuvaihtoehtoja, joista voit valita yrityksellesi sopivimman. Tämän jälkeen sinun tarvitsee vain toimittaa tekstit ja kuvat. Me hoidamme loput ja muokkaamme kotisivun yrityksellesi sopivaksi. Näin saat laadukkaat kotisivut ammattilaisen tekemänä, mutta huomattavasti edullisemmin verrattuna moniin muihin ammattilaisten rakentamiin kotisivuihin verrattuna. Lisäksi samaan pakettiin kuuluu myös domain, palvelin ja ylläpito, jolloin sivustosi on turvallisissa käsissä. Samalla saat vielä käyttöönottokoulutuksen kotisivujen muokkaamiseen, jolloin voit myöhemmin tehdä sisältömuutoksia itse. Kotisivupaketti mahdollistaa myös helposti sivuston jatkokehityksen myöhemmin, kun sivut on alusta lähtien tehty kunnon työkaluilla ammattilaisten toimesta.

Yhä useampi yritys valitseekin nykyisin edullisen kotisivupaketin, kun tarkoituksena on rakentaa laadukkaat kotisivut pienemmällä budjetilla. Foorlyn valmiista ulkoasupohjista rakennetut WordPress-kotisivut ovat kevyet ja helppokäyttöiset sekä ehdottoman tyylikäs käyntikortti digitaalisessa maailmassa. Mikäli kiinnostuit, voit jättää yhteystietosi alle. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian ja kerromme mielellämme lisää eri vaihtoehdoista.

Haluatko laadukkaat ja ammattimaiset kotisivut? Ota yhtettä!

Meiltä saat nopeat ja nykyaikaiset kotisivut kaiken kokoisille yrityksille. Sijainnillasi ei ole väliä, sillä rakennamme kotisivuja yrityksille helposti etäyhteydellä koko Suomeen. Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

11 + 9 =

TOIMISTOMME

Vatselankatu 9
20500, Turku

Katso muut palvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme kaikkea mitä menestyvä liiketoiminta nykypäivänä vaatii: responsiiviset ja nopeat kotisivut yritykselle, luotettava kotisivujen ylläpito, nykyaikainen verkkokauppa, tuloksellinen digimarkkinointi ja monipuoliset liiketoiminnan kehityspalvelut. Tarvittaessa saat siis kaiken saman katon alta. Tarjoamme kuitenkin mielellämme apua myös pienemmissä projekteissa – yrityksesi koosta tai toimialasta riippumatta.