Hakukoneoptimointi Vs. hakusanamainonta | Miten ne eroavat?

6.7.2023

Hakukoneoptimointi Vs. hakusanamainonta | Miten ne eroavat?

Hakukoneoptimointi keskittyy parantamaan verkkosivuston orgaanista eli luonnollista ja maksutonta näkyvyyttä hakutuloksissa. Hakusanamainonta on puolestaan maksullinen mainosmuoto, jossa mainostaja ostaa mainostilaa hakukoneista näkyäkseen tietyillä avainsanoilla liittyvissä hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakusanamainonta eli Google mainonta (SEM) ovat molemmat digitaalisen markkinoinnin strategioita, joita käytetään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja houkuttelemaan kävijöitä. Niitä käytetään usein rinnakkain tai toisiaan täydentävinä menetelminä tavoiteltaessa parempia tuloksia hakukonenäkyvyydessä.

Hakukoneoptimointi keskittyy parantamaan verkkosivuston orgaanista eli luonnollista ja maksutonta näkyvyyttä hakutuloksissa. Se pyrkii optimoimaan verkkosivuston sisältöä, rakennetta, koodia ja muita tekijöitä vastaamaan paremmin hakukoneiden vaatimuksia ja käyttäjien tarpeita. Tavoitteena on saavuttaa korkeammat sijoitukset orgaanisissa hakutuloksissa, mikä lisää luonnollista ja maksutonta liikennettä sivustolle.

Hakusanamainonta on puolestaan maksullinen mainosmuoto, jossa mainostaja ostaa mainostilaa hakukoneista näkyäkseen tietyillä avainsanoilla liittyvissä hakutuloksissa. Useimmiten hakusanamainonta yhdistetään Googlen hakukoneen mainoksiin. Tämä tapahtuu usein huutokauppaluonteisesti, jossa mainostaja tarjoaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta (CPC) tai tuhannesta näytöstä (CPM). Hakusanamainonnassa mainostaja voi luoda ja hallita mainoksia sekä määrittää kohderyhmän, budjetin ja kampanjan keston.

Hakukoneoptimointia ja hakusanamainontaa toteutetaan kuitenkin usein samanaikaisesti, jolloin ne eivät kilpaile keskenään. Esimerkiksi uuden yrityksen on hyvä varmistaa hakukoneoptimoinnilla pidemmän aikavälin Google näkyvyys ja hakusanamainonnalla lyhyen ajan näkyvyyden. Myöhemminkin molempia toimintatapoja usein kannattaa hyödyntää samanaikaisesti, sillä ne eivät poissulje toisiaan. Ymmärtämällä näiden kahden strategian taustatietoja voidaan paremmin tarkastella niiden eroja ja miten ne voivat täydentää toisiaan markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Hakukoneoptimoinnin määritelmä ja tarkoitus

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) on prosessi, jossa pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä ja sijoitusta hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. Tavoitteena on houkutella enemmän ja laadukkaampaa liikennettä sivustolle sekä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta.

Hakukoneoptimoinnin avulla verkkosivustoa optimoidaan niin, että se vastaa paremmin hakukoneiden ja käyttäjien vaatimuksia. Tähän sisältyy useita eri tekijöitä, kuten sivuston sisällön optimointia avainsanoilla, verkkosivuston tekninen rakenne, linkkien hankkiminen muilta sivustoilta, sivujen otsikointi ja kuvaus sekä käyttäjäystävällisyys ja responsiivisuus.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja saavuttaa korkeammat sijoitukset hakukoneiden luonnollisissa, ei-maksullisissa hakutuloksissa. Tämä auttaa houkuttelemaan luonnollista liikennettä sivustolle ja parantaa mahdollisuuksia tavoittaa oikean kohderyhmän potentiaalisia kävijöitä.

Hakukoneoptimointi on pitkäaikainen strategia, joka vaatii jatkuvaa seurantaa, analyysiä ja optimointia. Sen avulla voidaan saavuttaa kestäviä tuloksia ja pitkäaikaista kasvua verkkosivuston näkyvyydessä hakutuloksissa.

 

Hakusanamainonnan määritelmä ja tarkoitus

Hakusanamainonta eli Google mainonta (Search Engine Marketing, SEM) on digitaalisen markkinoinnin muoto, jossa mainostaja ostaa mainostilaa hakukoneista näkyäkseen tietyillä avainsanoilla liittyvissä hakutuloksissa. Tämä tapahtuu yleensä maksullisesti ja huutokauppaluonteisesti, jossa mainostaja tarjoaa tietyn summan jokaisesta klikkauksesta (CPC) tai tuhannesta näytöstä (CPM).

Hakusanamainonnassa mainostaja voi luoda ja hallita mainoksia, määrittää kohderyhmän, budjetin ja kampanjan keston. Mainokset näkyvät usein hakukoneen tulossivulla erikseen merkittyinä mainoksina, joko ennen tai jälkeen orgaanisten hakutulosten.

Hakusanamainonnan tavoitteena on houkutella nopeasti ja tehokkaasti kohderyhmän huomio, lisätä verkkosivuston liikennettä ja saavuttaa konversioita, kuten ostoksia, lomakkeiden täyttöjä tai uutiskirjeen tilauksia. Mainostaja voi myös hyödyntää erilaisia mittareita ja analytiikkaa seuratakseen mainoskampanjan suorituskykyä ja tehdä tarvittavia optimointeja.

Hakusanamainonta tarjoaa mainostajille mahdollisuuden näkyä heti potentiaalisten asiakkaiden hakutuloksissa, kun he etsivät tuotteita, palveluita tai tietoa verkosta. Se on tehokas tapa kohdentaa mainoksia ja saada näkyvyyttä kilpailluilla avainsanoilla, mikä voi johtaa välittömiin tuloksiin ja markkinointikampanjan onnistumiseen.

 

Eroavaisuudet hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan välillä

Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakusanamainonta eli Google mainonta (SEM) ovat kaksi erilaista tapaa parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, mutta niillä on erilaiset lähestymistavat ja tavoitteet. Tässä on joitakin keskeisiä eroja hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan välillä:

Tavoite: Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa verkkosivuston orgaanista eli luonnollista ja maksutonta näkyvyyttä ja sijoitusta hakutuloksissa. Hakusanamainonnan tavoitteena puolestaan on näkyä maksullisesti mainoksina hakutuloksissa tietyillä avainsanoilla ja houkutella nopeasti liikennettä.

Maksullisuus: Hakukoneoptimointi perustuu orgaaniseen näkyvyyteen, joten se ei vaadi suoria maksuja hakukoneelle. Hakusanamainonta sen sijaan on maksullista mainostilaa hakukoneissa, ja mainostaja tarjoaa korvauksen jokaisesta klikkauksesta (CPC) tai näytöstä (CPM).

Aika: Hakukoneoptimointi on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii aikaa ja jatkuvaa työtä verkkosivuston sisällön optimoimiseksi, teknisen rakenteen parantamiseksi ja luotettavien linkkien hankkimiseksi. Hakusanamainonta sen sijaan mahdollistaa välittömän näkyvyyden ja liikenteen hakutuloksissa heti, kun mainoskampanja on käynnissä.

Kontrolli: Hakukoneoptimointia ja sen tuloksia voi olla vaikea kontrolloida, sillä tuloksista ei aina ole varmuutta. Hakukoneoptimointiin vaikuttaa useita tekijöitä, kuten verkkosivuston sisältö, rakenne, linkitys ja kilpailun taso. Hakusanamainonnassa mainostaja voi kuitenkin kontrolloida mainontaa luomalla ja optimoimalla mainoksia, valitsemalla avainsanoja, määrittelemällä kohderyhmää ja budjettia.

Näkyvyys: Hakukoneoptimoinnin avulla verkkosivusto voi saavuttaa näkyvyyttä sekä orgaanisissa hakutuloksissa että hakukoneen eri ominaisuuksissa, kuten hakukonekartassa, tietokorteissa ja taulukoissa. Hakusanamainonta puolestaan näkyy erikseen merkittyinä mainoksina joko ennen tai jälkeen orgaanisten hakutulosten.

On tärkeää huomata, että hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta eivät ole toisiaan poissulkevia strategioita, vaan ne voivat täydentää toisiaan osana kattavaa hakukonemarkkinointistrategiaa. Kumpikin lähestymistapa tarjoaa omat etunsa ja sopii erilaisiin tavoitteisiin ja budjetteihin.

 

Hakukoneoptimointi, hakusanamainonta vai molemmat yhtäaikaisesti?

Kun suunnittelet digitaalista markkinointistrategiaa, on tärkeää harkita, kumpi vaihtoehto sopii parhaiten tavoitteisiisi ja resursseihisi, vai tuleeko yrityksesi valita molemmat strategiat. Tässä on joitakin näkökohtia, jotka auttavat sinua eroja ymmärtämään hakukoneoptimoinnin (SEO) ja hakusanamainonnan (SEM) välillä:

Tavoitteet: Jos haluat parantaa verkkosivustosi orgaanista näkyvyyttä pitkällä aikavälillä ja luoda kestävän läsnäolon hakutuloksissa, hakukoneoptimointi on hyvä vaihtoehto. Jos taas tarvitset nopeaa näkyvyyttä ja haluat lisätä liikennettä myös lyhyellä aikavälillä, hakusanamainonta voi olla tehokkaampi valinta.

Aika ja resurssit: Hakukoneoptimointi vaatii enemmän aikaa ja jatkuvaa työtä saavuttaakseen parhaat tulokset. Sinun on optimoitava verkkosivuston sisältöä, rakennetta ja linkkejä, ja tulokset näkyvät yleensä vasta pidemmän ajan kuluttua. Hakusanamainonta tarjoaa nopean näkyvyyden, mutta se edellyttää myös jatkuvaa seurantaa ja budjetointia mainoskampanjoille.

Budjetti: Hakukoneoptimointi ei vaadi suoria maksuja hakukoneille, mutta se voi vaatia esimerkiksi ulkoisen asiantuntijan palkkaamista. Hakusanamainonta puolestaan edellyttää budjetin varaamista mainoskulujen kattamiseen, ja sinun on asetettava päivittäiset tai kuukausittaiset budjettirajat mainoskampanjoillesi.

Kilpailu: Kilpailutilanne voi vaikuttaa valintaan. Jos toimialallasi on kova kilpailu, hakusanamainonta voi auttaa erottumaan nopeasti ja hankkimaan liikennettä. Hakukoneoptimointi voi olla pitkäjänteisempi strategia, joka auttaa sinua vakiinnuttamaan asemasi ajan myötä.

Mittaaminen ja seuranta: Hakusanamainonnan avulla voit seurata ja mitata mainoskampanjoidesi suorituskykyä tarkasti. Voit seurata avainsanojen suorituskykyä, klikkausmääriä, konversioita ja muita tärkeitä mittareita. Hakukoneoptimoinnin seuranta ja mittaus voivat olla monimutkaisempia, mutta voit käyttää työkaluja, kuten Google Analytics sekä Google Search Console, analysoimaan verkkosivustosi liikennettä ja suorituskykyä.

 

Yhteenveto liittyen hakukoneoptimointiin ja hakusanamainontaan

Kun valitaan hakukoneoptimoinnin (SEO) ja hakusanamainonnan (SEM) välillä, on tärkeää harkita yrityksen tavoitteita, resursseja ja aikataulua. Jos yrityksellä on pitkän aikavälin näkyvyystavoitteita, budjetti on rajallinen ja halutaan luoda kestävä läsnäolo hakutuloksissa, hakukoneoptimointi voi olla suositeltava valinta. Hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa orgaanista näkyvyyttä ja sijoitusta, mikä voi tuottaa pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia. Se vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä ja aikaa tulosten saavuttamiseksi.

Toisaalta, jos yrityksellä on lyhyen aikavälin tavoitteita, tarve nopealle näkyvyydelle ja valmius käyttää mainosbudjettia, hakusanamainonta voi olla tehokkaampi vaihtoehto. Hakusanamainonta tarjoaa välittömän näkyvyyden maksullisina mainoksina hakutuloksissa, mikä voi houkutella nopeasti liikennettä verkkosivustolle.

Yrityksen tulisi arvioida myös budjettinsa ja resurssinsa. Hakukoneoptimointi ei edellytä suoria maksuja hakukoneille, mutta vaatii panostusta työvoimaan ja aikaan. Hakusanamainonta sen sijaan vaatii budjetin varaamista mainoskustannuksiin. Yritysten kannattaa myös harkita kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa hyödynnetään sekä hakukoneoptimointia että hakusanamainontaa. Käyttämällä molempia strategioita yhdessä voidaan saavuttaa laajempi näkyvyys, parempi kohdentaminen ja mahdollisuus nopeisiin ja pitkäaikaisiin tuloksiin.

Hakukoneoptimointia ja hakusanamainontaa toteutetaan kuitenkin usein samanaikaisesti, jolloin ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Hakukoneoptimoinnilla pyritään maksimoimaan hakukoneiden orgaaninen näkyvyys, kun taas hakusanamainonnalla tavoitetaan myös ne asiakkaat, jotka etsivät tietoa tietystä aiheesta, mutta yrityksen kotisivut eivät näy orgaanisesti riittävän hyvin hakutuloksissa. Lopullinen valinta hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan välillä riippuu yrityksen tavoitteista, budjetista, resursseista ja aikataulusta. Yrityksen tulisi arvioida nämä tekijät ja valita strategia, joka parhaiten sopii heidän tarpeisiinsa ja resursseihinsa.

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä, mikäli tarvitset apua hakukoneoptimointinnissa tai hakusanamainonnassa.

Haluatko mainoksesi ja kotisivusi näkyviin Googlessa? Ota yhtettä!

Autamme yritystäsi kaikissa hakukoneoptimointiin tai Google mainontaan liittyvissä asioissa. Meiltä saat myös nopeat ja nykyaikaiset kotisivut kaiken kokoisille yrityksille. Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

1 + 5 =

TOIMISTOMME

Vatselankatu 9
20500, Turku

Katso muut palvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme kaikkea mitä menestyvä liiketoiminta nykypäivänä vaatii: responsiiviset ja nopeat kotisivut yritykselle, luotettava kotisivujen ylläpito, nykyaikainen verkkokauppa, tuloksellinen digimarkkinointi ja monipuoliset liiketoiminnan kehityspalvelut. Tarvittaessa saat siis kaiken saman katon alta. Tarjoamme kuitenkin mielellämme apua myös pienemmissä projekteissa – yrityksesi koosta tai toimialasta riippumatta.